WEGENWERKEN

De onderneming is als ervaren aannemer van wegenwerken ook actief in tal van deeldomeinen zowel voor rekening van openbare besturen als van private opdrachtgevers.

Tot onze belangrijkste activiteiten behoren de aanleg van asfalt- en betonwegen, omgevingswerken op industrieterreinen en rond handelscentra, stadsrenovaties en de aanleg van verkavelingen, rioleringen en collectoren.