RECYCLAGE

De onderneming is eveneens gespecialiseerd in de recyclage van beton- en bouwpuin, afkomstig van diverse afbraak- en wegenbouwwerken. Op onze breekwerf kunnen zowel aannemers als particulieren terecht voor het storten van beton- en bouwpuin.

Er wordt enkel puin aanvaard met inerte materialen die niet schadelijk zijn voor het milieu en die toelaten na verwerking een verantwoord bouwtechnisch eindproduct te bekomen (cfr. de normen opgelegd in VLAREM II,PTV406 en het eenheidsreglement). In geval van twijfel of niet conform aan bovenstaande voorwaarden kan de terrein-verantwoordelijke of diens plaatsvervanger het puin weigeren en/of een analyserapport van een erkend labo eisen dat de desbetreffend levering dekt.*

Het aangevoerde uitgebroken puin wordt door onze breek- en zeefinstallatie verwerkt tot secundaire grondstoffen (puingranulaten). Het gebroken betonpuin, mengpuin en zeefzand wordt vervolgens toegepast als funderingsmateriaal in de wegenbouw of het wordt gebruikt als basisgrondstof voor de aanmaak van gestabiliseerde producten in de betoncentrale.

Al onze gebroken beton- en menggranulaten zijn COPRO gekeurd, de technische fiches kunnen worden gedownload op Copro Extranet.

* Vanaf 24 augustus 2018 zal er een nieuw acceptatie- en verwerkingsbeleid in werking treden.